Mr Cửu Hết thời hạn sử dụng đất có được gia hạn không?

Người gửi: Takamaru Nguyễn | Thời gian gửi: 20/07/2011 17:12:34 Trong: Câu hỏi khác | Trả lời: (0) | Lần xem: ()

Tôi muốn hỏi miếng đất của tôi là đất trồng cây lâu năm có thời hạn đến năm 2016 là hết hạn thì tôi có được quyền gia hạn thêm 50 năm nữa hay không? Và nếu không thì có bị nhà nước thu hồi không?

Tên liên hệ

Email (*)

Danh sách câu trả lời (0)