Xác định tiền thuê đất sản xuất nông lâm nghiệp
Thứ ba, 30/06/2015, 07:16 PM
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.
Một số điểm mới về chính sách Tài chính đất đai theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành
Thứ ba, 30/06/2015, 07:13 PM
Từ ngày 1/7/2014 Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, Chính phủ đã ban hành các Nghị định hướng dẫn; tương ứng với đó, các bộ, ngành đã ban hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định, qua đó, giúp cho Luật Đất đai sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng kịp thời các vấn đề bức thiết mà thực tế đang đòi hỏi
Quy định mới về quyết toán kinh phí bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất
Thứ ba, 30/06/2015, 07:08 PM
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 74/2015/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Trang 1/1 <1>

TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN

Tin nhiều người đọc

Chuyên mục hữu ích